مقالاتی در مورد: خرید اشتراک

آیا می‌شود بیشتر از یک بسته اشتراک خرید؟

.بله شما می‌توانید تاسقف اشتراک یک سال اشتراک خرید‌داری کنید و مجموعه اشتراک‌های خریداری شده با هم جمع می‌شوند برای مثال اشتراک 6
ماهه دارید و با خرید یک اشتراک یک ماهه در مجموع شما دارای 7 ماه اشتراک هستید و این خرید‌ها را تاسقف یک سال می‌توانید ادامه دهید.

به روز شده در: 21/01/2019

این مقاله مفید بود؟

بازخورد خود را به اشتراک بگذارید

لغو

خیلی ممنون!