برای اشتراک های روزانه، روزی یک دانلود و برای اشتراک های بلند مدت ماهانه 150 دانلود مجاز است
اگر تعداد دانلود ها از حد مجاز بیشتر شود حساب کاربری شما در سایت فیلیمو به طور موقت بسته‌ و غیر قابل استفاده می‌شود
تمامی فیلم‌های دانلود شده به صورت محافظت شده‌است و تنها از طریق نرم افزار فیلیمو قابل دیدن هستند
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!