کد تخفیف یک گذرواژه است شامل اعداد و ارقام که اگر کد را در اختیار دارید و یا هدیه گرفتید، باید آن را در مرحله**بعد از خرید اشتراک** وارد کنید تا از مبلغ خرید شما به صورت تخفیف کم شود.

کارت هدیه یک بسته اشتراکی(3روزه، ماهانه، سالانه و...) است که به صورت هدیه به شما داده‌می‌شود، باید آن را در مرحله** قبل از خرید اشتراک** در صفحه انتخاب اشتراک‌، واردکنید

این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!